Info

Här finns Nostalgis bokningsvillkor samt integritetspolicy och cookiepolicy.

Bokningsvillkor Hotell Nostalgi

Du och hotellet kommer överens om villkoren för rumsuthyrningen.

Namnet på det bolag som driver Hotell Nostalgi är Nostalgi Invest AB (org nr 556803-1057). Om inte någon speciell överenskommelse har träffats gäller följande regler. För gruppbokningar gäller särskilda regler enligt branschorganisationen Visita.

Bokning och bekräftelse
En bokning är bindande i och med att den bekräftats och du fått ett bokningsnummer. Detta kan ske muntligen, skriftligen eller via bokningssystem. Vid bokningen är du skyldig att uppge namn, adress, ankomst- och avresetid samt hur betalning skall ske. Olika regler gäller för olika priser, se detaljerad prisinformation.

Bokning av minderårig utan målmans sällskap
För att boka ett rum på Hotell Nostalgi måste du vara minst 18 år. Du som bokar rummet för en underårig är ansvarig oavsett om du bor eller inte bor med den underårige i rummet.

Ta med gäster till hotellrummet
Av säkerhetsskäl tillåter vi endast våra medarbetare och incheckade gäster att vistas fritt i hotellrum eller andra reserverade lokaler.

Ankomst och avresa
Tider för in- och utcheckning varierar beroende på bokning och prisklass. Läs vår detaljerade prisinformation om vad som gäller för din vistelse här.

Avbokning och utebliven ankomst
Avbokningsvillkoren varierar beroende på vilket pris du har bokat, läs noga detaljerad prisinformation. Om inte annat överenskommits vid bokningstillfället eller priset du har valt har andra regler skall avbeställning ske senast kl 18.00 dagen före ankomst. Uteblir du utan avbeställning eller avbeställer senare än kl 18.00 dagen före ankomst, får du betala för ett dygn. För grupper över 10 personer gäller andra avbokningsvillkor. Hör med hotellet när du bekräftar din bokning.

Tidig avresa och vistelse på obestämd tid
Gäller din bokning en bestämd tidsperiod men avresan sker tidigare kan det medföra prisjusteringar. Ta kontakt med hotellet och meddela avresa. Bor du på hotellet på obestämd tid och förlänger din vistelse med ett dygn i taget behöver du meddela avresan senast kl 18.00 dagen före. I annat fall har vi rätt att ta betalt för ett extra dygn. Om hotellet inte längre kan låta dig disponera rummet har du rätt att få veta detta senast kl 18.00 dagen före avresan.

Förvaring av värdesaker och bagage på hotellrummet eller i bagagerummet
Lämna inte värdesaker eller bagage utan uppsikt vid in/utcheckning, frukost eller när du väntar på taxi eller buss. Hotellet har av säkerhetsskäl ingen skyldighet att förvara egendom som är av högt värde eller egendom som skulle kunna utsätta hotellets personal eller övriga gäster för fara. Hotellet har inte något strikt ansvar för egendom som du förvarar på hotellrummet eller i bagagerummet. I receptionen finns kassaskåp där vi kan hjälpa till att förvara mindre saker.

Din egen säkerhet
Ta alltid reda på var nödutgångar, larmknapp och brandsläckare finns. Titta efter detaljer i informationen på insidan av hotellrumsdörren. Läs även broschyren "Att bo på hotell" som finns på alla hotellrum.

Detta gäller när du besöker Hotell Nostalgis hemsida.

Denna Cookie Policy avser Hotell Nostalgis hantering av dataskydd gentemot hemsidans användare.
Hotell Nostalgi lägger ett högt värde på privatlivet för kunder som använder våra tjänster och vi strävar efter att erbjuda dem en trygg och säker användarupplevelse.

Vi strävar efter att förstå behoven hos de kunder som använder våra tjänster och att skapa information som bäst uppfyller deras intressen. För att uppnå detta samlar vi in information som är relaterad till användarna av tjänster från olika källor, till exempel om deras handlingar på vår webbplats. Databehandling gör det möjligt för oss att generera ett mervärde för våra kunder.

I den här sammanfattningen förklarar vi mer detaljerat hur Hotell Nostalgi samlar in och använder information. Genom att använda de tjänster som tillhandahålls av Hotell Nostalgi accepterar kunden behandlingen av data som beskrivs här vilka också är en förutsättning för att använda tjänsterna. Utöver dessa villkor tillämpas villkoren som presenteras på varje tjänsteleverantörs webbplats för tjänsterna som tillhandahålls av våra partners (till exempel www.tripadvisor.com, www.booking.com och www.facebook.com).

Databehandling
Hotell Nostalgis principer och praxis relaterade till databehandling respekterar privatliv för kunder, partners och personal och följer de nationella bestämmelserna om dataskydd, inklusive de krav och principer som anges i EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Vi behandlar personuppgifter på grund av ett kundförhållande, avtal eller samtycke och i enlighet med lagen. Dessutom kan data behandlas för marknadsföringsskäl eller andra liknande syften. Vi samlar i första hand personuppgifter från användarna i samband med att de gör en bokning på hemsidan. Vi kan också samla in information om kunder som använder våra tjänster på ett sätt som beskrivs nedan.

Vi behandlar data för de syften som beskrivs i policyerna för integritetsskydd relaterade till kundinformationen. Vi behandlar bara personuppgifter i den utsträckning som är nödvändigt för det angivna ändamålet för varje register. För att underlätta riskhantering klassificeras personuppgifterna utifrån hur kritiska de är. Vi behandlar personuppgifter för syften som förverkligande av tjänster, leverans av beställningar och förbättring av användarupplevelsen via anpassade produkter och evenemang (t.ex. evenemangsrekommendationer och personliga erbjudanden) och riktat digitalt innehåll. Dessutom behandlar vi data för att analysera resurser, rätta till problem, förebygga bedrägerier, utveckla företaget och stödja produktutveckling.

Om identifiering av individer inte är nödvändig, kan informationen samlas eller anonymiseras för syften som att ta fram marknadsföringsstatistik.
Kraven för integritetsskydd som ställts för behandling av personuppgifter har gjorts kända för företagets partners och underleverantörer. Förutom den bearbetning vi själva utför, kan vi överföra och avslöja information som rör våra användartjänster till tredje part, till exempel till tjänsteleverantörer, för att möjliggöra produktionen av tjänsten. Vi kan också skicka annonser avseende evenemang och tjänster från våra partners. Dessutom kan vi lämna ut information till myndigheter enligt tillämplig lagstiftning.

Vid behandlingen av betalningsinformation följer vi gällande lagar och villkor som ställts och övervakas av betalningsinstitutet.

Användning av Cookies och liknande teknik, samt enhetsspecifik lokaliseringsinformation
Vi kan samla in och använda beteendemässig information som hänför sig till användarna av tjänsterna via Hotell Nostalgis onlinetjänster. Cookies och andra liknande tekniker kan användas för att samla in data som rör användarens dator och andra enheter. Cookies är små filer som skickas från en webbplats och lagras på användarens dator för att göra det möjligt för den digitala tjänsten att utföra åtgärder som att komma ihåg användarens lösenord och användarnamn för senare besök, med samtycke från användaren. De innehåller ett anonymt, numeriskt ID som vi kan använda för att räkna antalet webbläsare som besöker vår webbplats. Mobila enheter använder numeriska ID som liknar cookies med avseende på deras driftsprincip. Cookies och annan liknande teknik skadar inte användarens enhet eller filer. De kan inte användas för att sprida virus eller för att bläddra i lagrade filer på användarens hårddisk.

Vi samlar in information på ett automatiserat sätt om surfbeteende (t.ex. varaktighet och tid för besöket, sökfraser och ord och sökmotorn som används för att komma åt webbplatsen), webbplatsen och tekniska frågor relaterade till användarens dator eller mobil enhet (t.ex. operativsystemet, den geografiska platsen och webbläsaren).

Vi använder den information som samlas in med cookies och annan liknande teknik för syften som att förbättra synligheten för våra tjänster, producera mer anpassat marknadsföringsinnehåll och anpassa innehållet i våra tjänster och marknadsföringsmeddelanden. Hotell Nostalgis annonser kan vara inriktade på användare på tredjepartstjänster (till exempel Google) på grundval av användarens besök på vår hemsida.

Om användaren har registrerat sig för en digital tjänst kan beteendemässig information kopplas till personuppgifter som samlas in från användaren på andra sätt, under förutsättning att användaren meddelas om det personligen. Flera av tjänsterna kan användas utan registrering. Om användaren inte har registrerat sig för någon digital tjänst kan vi inte länka information som samlats in med cookies till användarens namn eller annan information som tillhandahålls av användaren.

Reseföretagets tjänsteleverantörer eller tredje parter (annonsörer och annonsnätverk, media- och marknadsföringsbyråer, analys- och övervakningstjänster) kan samla in information om surfaktiviteter i samband med besök i tjänsterna. På motsvarande sätt kan vi använda beteendemässig information som samlas in utanför vår egen webbplats. Vi använder Google Analytics-marknadsföringsfunktioner (om marknadsföring och liknande målgrupper, Google Analytics-rapporter om målgrupper och ämnen). Vi vidtar olika fysiska, elektroniska och avtalsmässiga åtgärder för att säkerställa att inga obehöriga har tillgång till den information som samlas in med cookies och att våra tjänsteleverantörer inte använder informationen för sina egna syften. Vi strävar också efter att se till att tredje parter har åtagit sig att följa gällande lagar och riktlinjer för självreglering. Men vi övervakar inte tredje parts praxis och tar inte ansvar för dem. Internet är ett öppet system som gör det omöjligt att garantera att obehöriga tredje parter inte kan kringgå säkerhetsåtgärderna eller använda informationen för obehöriga ändamål.
Vi kan använda communitylänkar på våra tjänster, inklusive Facebooks Like-knapp, vars innehåll kommer direkt från Facebook. Google, Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook och andra liknande tjänsteleverantörer kan samla in information om användarens besök på webbplatsen i enlighet med sina egna villkor.

Vissa cookies finns kvar på användarens dator efter att användaren har lämnat webbplatsen. Om de inte raderas specifikt, kan de förbli på datorn i månader eller till och med år efter det senaste besöket på webbplatsen.

Förutom beteendemässig information kan Hotell Nostalgi samla in anonymiserad information om den geografiska platsen för användarens enhet. Denna lokaliseringsinformation kan användas för statistik och geografiskt riktad marknadsföring, under förutsättning att användaren har gett samtycke för användningen av informationen.

Hur användaren kan påverka information som samlas in med hjälp av Cookies
Användare kan inaktivera cookies i sina webbläsarinställningar om de inte vill att vi, eller våra partners, ska anpassa vår marknadsföring eller innehåll på grundval av deras surfbeteende. Genom att radera cookies regelbundet kan användare ändra identifikationskoden som används för att bilda en användarprofil. Att ta bort cookies hindrar dock inte insamlingen av information; istället rensar den profilen som bildas på grundval av tidigare insamlad information. Användare bör notera att radering eller inaktivering av cookies inte förhindrar reklam på Hotell Nostalgis digitala tjänster och kan störa eller förhindra användningen av tjänsterna. Att radera eller blockera cookies är alltid enhetsspecifikt.

Andra alternativ för inflytande som finns tillgängliga för användaren, inklusive rätten att inspektera och korrigera personuppgifter och förbjuda direktmarknadsföring, beskrivs mer detaljerat i Integritetspolicyn som kan läsas separat.

Ändringar i villkor och kontaktinformation
Vi förbehåller oss rätten att ändra den cookie policy som beskrivs här och att uppdatera villkor i enlighet därmed. När det gäller frågor relaterade till policyn kan användare kontakta oss via e-post till info@hotellnostalgi.se

Denna beskrivning uppdaterades senast den 30 april 2021.

Ta del av Hotell Nostalgis integritetspolicy (GDPR) där vi beskriver hur dina personuppgifter behandlas, dina rättigheter mm.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER - GDPR
Hotell Nostalgi, som ägs av Nostalgi Invest AB, behandlar personuppgifter om de som använder våra tjänster och produkter och är personuppgiftsansvarig med hänsyn till personuppgifter relaterade till din bokning. Sådan personuppgiftsbehandling sker i enlighet med tillämplig lag. Vi eftersträvar att upprätthålla en hög nivå av skydd för den personliga integriteten.

Vi behandlar t.ex. upplysningar avseende din identitet, dina kontaktuppgifter och din betalningsinformation. Dessutom behandlar vi andra uppgifter som du kan ha lämnat och som har betydelse för din vistelse hos oss. Detta kan avse information om allergier eller speciella önskemål avseende din vistelse. Vi registrerar alla köp och beställningar du gör hos oss för att vi ska kunna leverera dessa tjänster och för att du ska kunna betala för dem. Vi behandlar dessa uppgifter så länge som det är nödvändigt för att kunna uppfylla bokningsavtalet med dig, och dessutom så länge som gällande lagar och förordningar kräver att vi gör så.

Behandling baserad på ditt samtycke
Om du gett oss ditt samtycke och prenumererar på våra nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter i syfte att sända dig erbjudanden om våra tjänster och produkter. Om du inte längre vill få nyhetsbrev eller annan direktmarknadsföring från oss kan du enkelt motsäga dig fortsatt behandling för detta ändamål genom att kontakta oss eller avregistrera dig direkt i utskicket. Om du motsäger dig fortsatt behandling kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras (om inte sådana personuppgifter behandlas för andra ändamål) och du kommer inte längre att få direktmarknadsföring från oss.

Dina rättigheter
Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter, tala med receptionen så hjälper de dig eller skicka e-post till info@hotellnostalgi.se.

Tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att kostnadsfritt begära att få en bekräftelse från oss att vi behandlar dina personuppgifter, samt begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, tillsammans med information om behandlingen och dina rättigheter i samband därmed, ett s.k. registerutdrag.

Begära rättelse
Du har, om du anser att en personuppgift som vi behandlar om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära rättelse av personuppgiften. För att vi ska ändra uppgifter om dig behöver du kontakta oss. Hotell Nostalgi ansvarar inte för problem som uppstår till följd av att dina personuppgifter är felaktiga om du underlåtit att informera oss därom.

Återkalla samtycke med framtida verkan
I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen. Återkallandet gäller inte retroaktivt.

Motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål
Som nämnt ovan, har du rätt att motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål. Du avregistrerar dig från fortsatt behandling genom att antingen klicka på avregistreringslänken i utskicket eller kontakta oss.

Radering
Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte personuppgifter som vi behandlar enligt lag eller avtal med dig.

Kontaktuppgifter Hotell Nostalgi
E-post: info@hotellnostalgi.se
Telefon: 0141-564 00

Ta del av Hotell Nostalgis integritetspolicy (GDPR) där vi beskriver hur dina personuppgifter behandlas, dina rättigheter mm.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER - GDPR
Hotell Nostalgi, som ägs av Nostalgi Invest AB, behandlar personuppgifter om de som använder våra tjänster och produkter och är personuppgiftsansvarig med hänsyn till personuppgifter relaterade till din bokning. Sådan personuppgiftsbehandling sker i enlighet med tillämplig lag. Vi eftersträvar att upprätthålla en hög nivå av skydd för den personliga integriteten.

Vi behandlar t.ex. upplysningar avseende din identitet, dina kontaktuppgifter och din betalningsinformation. Dessutom behandlar vi andra uppgifter som du kan ha lämnat och som har betydelse för din vistelse hos oss. Detta kan avse information om allergier eller speciella önskemål avseende din vistelse. Vi registrerar alla köp och beställningar du gör hos oss för att vi ska kunna leverera dessa tjänster och för att du ska kunna betala för dem. Vi behandlar dessa uppgifter så länge som det är nödvändigt för att kunna uppfylla bokningsavtalet med dig, och dessutom så länge som gällande lagar och förordningar kräver att vi gör så.

Behandling baserad på ditt samtycke
Om du gett oss ditt samtycke och prenumererar på våra nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter i syfte att sända dig erbjudanden om våra tjänster och produkter. Om du inte längre vill få nyhetsbrev eller annan direktmarknadsföring från oss kan du enkelt motsäga dig fortsatt behandling för detta ändamål genom att kontakta oss eller avregistrera dig direkt i utskicket. Om du motsäger dig fortsatt behandling kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras (om inte sådana personuppgifter behandlas för andra ändamål) och du kommer inte längre att få direktmarknadsföring från oss.

Dina rättigheter
Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter, tala med receptionen så hjälper de dig eller skicka e-post till info@hotellnostalgi.se.

Tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att kostnadsfritt begära att få en bekräftelse från oss att vi behandlar dina personuppgifter, samt begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, tillsammans med information om behandlingen och dina rättigheter i samband därmed, ett s.k. registerutdrag.

Begära rättelse
Du har, om du anser att en personuppgift som vi behandlar om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära rättelse av personuppgiften. För att vi ska ändra uppgifter om dig behöver du kontakta oss. Hotell Nostalgi ansvarar inte för problem som uppstår till följd av att dina personuppgifter är felaktiga om du underlåtit att informera oss därom.

Återkalla samtycke med framtida verkan
I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen. Återkallandet gäller inte retroaktivt.

Motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål
Som nämnt ovan, har du rätt att motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål. Du avregistrerar dig från fortsatt behandling genom att antingen klicka på avregistreringslänken i utskicket eller kontakta oss.

Radering
Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte personuppgifter som vi behandlar enligt lag eller avtal med dig.

Kontaktuppgifter Hotell Nostalgi
E-post: info@hotellnostalgi.se
Telefon: 0141-564 00

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå